ссылка

http://www.yapfiles.ru/show/323091/novogodnyaya_skazka.swf.html